Przedstawiciele 16 krajów UE na nieformalnym spotkaniu w Paryżu jednomyślnie poparli rozwój energetyki jądrowej. Określono ją jako jeden z filarów europejskiej polityki energetycznej, zakładającej m.in. bezpieczeństwo dostaw i walkę ze zmianami klimatycznymi.