Miesiąc: marzec 2012

Siłownia z turbiną gazową charakteryzuje się stosunkowo niewielką sprawnością wynikającą głównie z konieczności spalania paliwa przy dużym współczynniku nadmiaru powietrza. Z kolei siłownie parowe osiągnęły już praktycznie graniczne możliwości wzrostu sprawności. Dlatego powstała koncepcja rozwoju zintegrowanych układów kombinowanych gazowo-parowych. Powstają one z połączenia elementów obiegów siłowni parowej i gazowej. <img src="http://forum-energetyka.pl/attachment.php?attachmentid=66&d=1319197761"

Read more

Oferująca energię elektryczną firma Energetyczne Centrum po tym między innymi, jak w mediach pojawiły się sygnały o nieetycznym działaniu handlowców z nią współpracujących zapewnia, że podjęła działania, które mają uzdrowić sytuację. Zdecydowała się między innymi na wprowadzenie bardziej restrykcyjnych zasad weryfikacji umów.

Read more