Miesiąc: wrzesień 2012

Węgla powinno starczyć na minimum 200 lat, jednak oszacowanie konkretnych zasobów jest trudne. Jak widać po ostatnich informacjach rozpowszechnianych przez amerykański Post-Carbon institute, obecne szacunki dla państw o największym wydobyciu węgla kamiennego mogą być zaniżone. Według tych szacunków w USA węgla wystarczy na 240 lat, w Chinach – niewiele ponad 60. Jednak jeszcze niedawno złoża […]

Read more

Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (European Wind Energy Association) opublikowało dane statystyczne na temat europejskiego rynku energetyki wiatrowej. Zgodnie z szacunkami EWEA łączna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w krajach UE przekroczyła 100 GW. Jest to nowy europejski rekord energetyki wiatrowej!

Read more

W czwartek 27 września w Ministerstwie Gospodarki powołano Polską Platformę Technologiczną Górnictwa Ekologicznego i Polską Platformę Technologiczną Zielonej Energii. Głównym celem ich utworzenia jest opracowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie czystych technologii węglowych, pozyskania gazu ze złóż niekonwencjonalnych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Read more