Miesiąc: luty 2015

Polski Komitet Energii Elektrycznej zaapelował do Rady Unii, by odrzuciła propozycję Parlamentu Europejskiego w sprawie terminu wejścia w życie rezerwy stabilizacyjnej (MSR). PKEE wyraża również wątpliwości w odnośnie przeniesienia do rezerwy stabilizacyjnej uprawnień do emisji uprzednio wycofanych z rynku w efekcie wdrożenia tzw. backloading’u.

Read more

19 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie trzech konsorcjów tj.Geomar, Sygnity i Hansa Luftbild; Globema, Helica iTukaj Mapping Central Europe oraz Qumak, Apator Rector i Vismid złożone na wybór przez PSE oferty najkorzystniejszej w ramach postępowania na „Dostawę i wdrożenie w Grupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji Przestrzennej”.

Read more