Miesiąc: wrzesień 2015

Zakład Separacji Popiołów Siekierki (ZSPS) podpisał 29 września umowę na dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia „Budowa instalacji separacji popiołów na terenie EC Siekierki w Warszawie” z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 2.1.2 „Racjonalna gospodarka odpadami”, część 2) Instalacje gospodarowania odpadami.

Read more

Jak poinformował BiznesAlert.pl, podczas swojego niedzielnego wystąpienia na szczycie globalnego rozwoju w ramach Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Sergiej Ławrow stwierdził, że Rosja przekroczyła swoje zobowiązania w ramach Protokołu z Kioto i na dzień dzisiejszy jest liderem pod względem redukcji całkowitej emisji gazów cieplarnianych.

Read more