Miesiąc: luty 2016

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję o zatwierdzeniu pięciu Operatorom Systemów Dystrybucyjnych zrzeszonym w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, wprowadzających rozwiązania Centralnego Systemu Wymiany Informacji (CSWI).

Read more