Miesiąc: Lipiec 2016

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję dotyczącą korekty rocznej kosztów osieroconych („rekompensat KDT”) za 2015 rok należnych niektórym wytwórcom z Grupy Kapitałowej PGE na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej („Ustawa KDT”).

Read more

Podczas dzisiejszego zebrania zarządu francuskiego koncernu EDF ma zapaść decyzja dotycząca budowy elektrowni atomowej Hinckley Point C. To projekt o wartości 18 mld funtów. Inwestycja wzbudza spore emocje ponieważ będzie miała wpływ na kondycję globalnej branży energetyki nuklearnej. Do niedawna jej model finansowania był rozważany także jako docelowy dla pierwszej, polskiej siłowni jądrowej.

Read more