Miesiąc: marzec 2017

Zarząd Bogdanki poinformował, iż w dniu 30 marca 2017 r. spółka dokonała wykupu obligacji imiennych, wyemitowanych w ramach pierwszej transzy programu emisji obligacji z dnia 30 czerwca 2014 r. zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki.oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Read more