Mijający rok potwierdził, że właściciel polskich kopalń – Skarb Państwa – jest właścicielem niewydolnym, nieumiejącym skutecznie przeprowadzić reform – ocenił w niedzielę metropolita katowicki abp Wiktor Skworc Podczas barbórkowej mszy św.