Jak czytamy w DGP, Alstom, który jest wśród siedmiu firm zainteresowanych budową elektrowni Północ, mógłby wziąć również udział we wspófinansowaniu projektu.