Wyniki kwartalne Enei w drugim kwartale 2015 roku okazały się lekko poniżej oczekiwań, ale wpływ miały na to zdarzenia jednorazowe. Zdaniem analityków istotne jest wyższe od spodziewanych ostateczne rozliczenie KDT-ów, co może pozytywnie przełożyć się na dywidendę i notowania akcji tej spółki.