Francuska agencja ANDRA (French National Radioactive Waste Management Agency) przedłużyła kontrakt z koncernem Areva, w ramach którego pozostanie on operatorem przemysłowym składowiska odpadów radioaktywnych niskiego i średniego poziomu aktywności w Aube we wschodniej Francji.