Francuskie firmy Areva i EDF zawarły porozumienie w zakresie dostaw uranu w latach 2014 – 2030 – poinformowała Areva.