W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie sprężarkowymi, parowymi urządzeniami chłodniczymi o małej i średniej wydajności. Wynika to, między innymi, z konieczności stosowania racjonalnych metod gospodarki energetycznej. Poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań w urządzeniach energetycznych jest nie tylko kwestią mody, ale również koniecznością. Przykładem może być, szerokie obecnie, wykorzystanie sprężarkowych pomp ciepła w skojarzonych układach grzewczych i klimatyzacyjnych, oraz poszukiwanie sposobów odzysku ciepła w tego typu urządzeniach.

<a href="http://www.forum-energetyka.pl/pdfy/0000065.pdf"