W pracy przedstawiono badania eksperymentalne procesu skraplania czynnika chłodniczego R404A w kanale rurowym w obecności gazu inertnego, powietrza. Uzyskane wyniki pomiarów jednoznacznie wykazują potrzebę dbałości o zachowanie czystości i szczelności instalacji chłodniczej ponieważ w przypadku jej zapowietrzenia wystąpi niekorzystna zmiana parametrów pracy i spadek wydajności cieplnej całego urządzenia chłodniczego. Zaprezentowano również model przypływu wieloskładnikowego z przemiana fazową jednego ze składników. Praca dostępna pod linkiem: wpływ gazu inertnego na proces skraplania.<br