Jutrzejsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PGE może zdecydować o wypłacie wyższej dywidendy niż zaproponował zarząd spółki – podaje „Parkiet”.