Resort Gospodarki przedstawił nową wersję rozporządzenia regulującego minimalny wymagany udział energii odnawialnej. Za dziewięć lat będzie on wynosić 20 proc. Wskaźnik mocno rośnie już od przyszłego roku.