Mimo iż przepisy unijne dają od przyszłego roku możliwość wypłacania rekompensat w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej wywołanym realizacją polityki klimatycznej, polskie firmy mogą mieć problem z uzyskaniem takiej pomocy – donosi „Rzeczpospolita”.