Giżycko – Stowarzyszenia zrzeszone w koalicji „Bezpieczna Energia” domagają się odgórnych uregulowań prawnych dotyczących lokalizowania i budowy farm wiatrowych.