Białoruś i Rosja zawarły w środę w Moskwie umowę o przyznaniu Białorusi kredytu wysokości 10 mld dol. na budowę elektrowni jądrowej w Ostrowcu w obwodzie grodzieńskim. Dokument podpisały rosyjski Wnieszekonombank i białoruski Biełwnieszekonombank.