Niemiecki Bilfinger zamierza wycofać się z projektu fabryki, w której będą powstawać konstrukcje do morskich farm wiatrowych i której budowa kończy się na położonej k. Szczecina wyspie Gryfia. Niemiecka firma jest większościowym udziałowcem zawiązanej w tym celu spółki Bilfinger Mars Offshore.