Biogaz stanowi produkt czterostopniowego procesu fermentacji beztlenowej, który zachodzi w komorze fermentacyjnej.

Czynniki wpływające na przebieg procesu fermentacji:

  • temperatura

3 rodzaje fermentacji:
psychrofilna – zachodzi w temperaturze otoczenia, zwykle trwa powyżej 3 miesięcy; powstający biogaz nie jest wychwytywany i stanowi zanieczyszczenie atmosfery
mezofilna – zachodzi w temperaturze 30 – 37ºC w zamkniętych komorach fermentacyjnych, trwa ok. 12 – 36 dni