Po 27 miesiącach od rozpoczęcia budowy spalani odpadów komunalnych w Białymstoku, na koniec grudnia 2015 roku, inwestycja została ukończona – poinformował Budimex, który był liderem konsorcjum realizującego ten projekt.