Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski nie planuje zmian w zarządzie KGHM, ani żadnych zmian w zarządach innych spółek Skarbu Państwa.