Propozycja KE, by zwiększyć cel redukcji emisji CO2 do 2020 r., jest słuszna i korzystna, pod warunkiem nierozwijania nadmiernie technologii węglowych – uważa prezes Instytutu Badań Strukturalnych Maciej Bukowski.