Bułgarski parlament zdecydował o zakończeniu systemu wsparcia dla producentów zielonej energii, w ramach którego mogli oni korzystać z priorytetowego dostępu do sieci, a także z preferencyjnych cen za sprzedaż zielonej energii.