Po kontroli elektrowni atomowych, za­rządzonej po katastrofie w Fukushimie, Chińczycy ponownie uruchomili wszyst­kie reaktory. Zastrzeżenia naukowców budzi forsowny plan rozbudowy poten­cjału energetyki nuklearnej o dodatko­we 30 GW w 2015 r.