W połowie stycznia 2012 roku Ministerstwo Gospodarki przekazało do rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich projekt Drugiego Krajowego Planu Działań dotyczących efektywności energetycznej.