Kraje rozwijające się nawołują kraje rozwinięte do spełnienia deklaracji. Grożą, że warunkowanie finansowania walki ze zmianami klimatu względami ekonomicznymi zagraża wynikowi paryskiej konferencji. Nie zgadzają się, by wspierani byli tylko „najbiedniejsi z biednych”.