Utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza – to cel globalnego porozumienia wg najnowszego projektu dokumentu. By to osiągnąć kraje miałyby dążyć do „neutralności” pod względem emisji gazów cieplarnianych w II połowie wieku.