Na temat zawartych w nowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii propozycjach odnośnie małych i mikro elektrowni, które mają zachęcić do inwestycji w tego typu źródła – pisze „Rzeczpospolita”.