Przedstawiono model dynamiki kotła opalanego paliwem ciekłym. W modelu tym wykorzystano równania zapisane dla modelu skupionego. Obliczenia przedstawiają zmiany parametrów w kotle dla pracy w przypadku wystąpienia awarii. Model pozwala określić dynamikę i potrzebny czas reakcji systemów sterowania dla zapewnienia bezpiecznej pracy kotła.
Attachment 130
Poniżej przedstawiono równania ogólne opisujące dynamikę kotła:

  • równanie opisuje zmiany temperatury wewnątrz wężownicy czynnika ogrzewanego

<a