Narodowe Centrum Badań Jądrowych alarmuje, że może mu zabraknąć środków na wynagrodzenia. Zamierza zaskarżyć w sądzie administracyjnym decyzję resortu nauki o wysokości dotacji. Ministerstwo odpowiada, że NCBJ jest jednym z najwyżej dofinansowanych instytutów.