Dzisiaj na posiedzeniu Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego rozpatrywana będzie petycja, którą w imieniu mieszkańców dolnośląskich gmin, na terenie których ma powstać odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego, złożyła Irena Rogowska, wójt gminy Lubin.