Energetyczne projekty w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz drogi w krajach Beneluksu i w Szkocji to inwestycje, na których Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przetestuje obligacje projektowe przy wsparciu pieniędzy z budżetu UE.