Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie w inwestycje w polskim sektorze odnawialnych źródeł energii.