W pracy przedstawiono zagadnienia modelowania w warunkach ustalonych i nieustalonych lewobieżnych oraz prawobieżnych obiegów cieplnych. Przedstawiono modele tych obiegów które wykorzystano w określeniu zmian ich parametrów dla warunków eksploatacyjnych i awaryjnych. Przedstawiono modele obiegów trigeneracyjnych oraz pracujących w kogeneracji. Omówiono zagadnienia niestabilności procesów przemian fazowych. Pracę udostępniono w wersji brudnopisu.
Pracę opisującą wybrane zagadnienia obiegów cieplnych trigeneracyjnych zamieszczono pod poniższym inkiem (192 strony): wybrane zagadnienia modelowania starowania i optymalizacji