W dniu 16 lutego br. roku EDF zwiększył swój udział w spółkach, nad którymi do tej pory kontrolę sprawował wspólnie z EnBW, tj. w Kogeneracji, Elektrowni Rybnik i EDF Polska CUW.