Firma inwestycyjna Energy Invest Group (EIG), która lokuje środki pozyskane od inwestorów w spółki celowe realizujące projekty wiatrowe, 6 czerwca przedstawi kolejną ofertę dla potencjalnych inwestorów.