W środę uruchomiono mikroinstalację fotowoltaiczną na szkole na Szkole Podstawowej w Raszówce, przedsięwzięcie współfinansowały gmina Lubin oraz Fundacja Greenpeace Polska.