To nie Europa Środkowa ma problem z emisją gazów cieplarnianych; na jej obszarze są rozwiązania dla polityki klimatycznej UE i poziom emisji znacząco spada – mówili w środę eksperci, biorący udział w warszawskiej konferencji nt. obniżania poziomów emisji gazów.