Europejski rynek energii będzie się integrował i dobrze, by polskie podmioty miały na nim silną pozycję. Propozycja konsolidacji polskiej elektroenergetyki jest właściwym krokiem w tym kierunku – uważa ekspert ds. energetyki Instytutu Sobieskiego Robert Zajdler.