Zarząd Elektrowni Kozienice i władze Politechniki Wrocławskiej podpisały list intencyjny, w którym zadeklarowały chęć podjęcia długoterminowej współpracy naukowej.