Jak poinformował „Parkiet”, Elektrownia Połaniec – Grupa GDF Suez Energia Polska, podpisała w wykonawca umowę na modernizację części ciśnieniowej kotłów w siedmiu blokach elektrowni.