Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez Eneę kontroli nad Bogdanką – podał pośredniczący w wezwaniu DM Banku Handlowego.