Enea przygotowuje plan zarządzania przejętą niedawno Bogdanką – poinformowali we wtorek przedstawiciele Enei.