Enea spodziewa się, że wyniki IV kw. 2011 roku nie będą znacząco odstawać od trendu wyznaczonego przez pierwsze trzy kwartały roku, kiedy wzrosty wyników były dwucyfrowe – powiedział TVN CNBC prezes Enei Maciej Owczarek.