Prezes UOKiK wyraziła zgodę na utworzenie przez spółkę Energa Elektrownie Wiatrowe i Kopalnię Węgla Brunatnego „Adamów” spółki, która zajmie się budową a następnie eksploatacją farmy elektrowni wiatrowych.