Energa zakończyła w Elblągu ważny etap budowy bloku kogeneracyjnego do produkcji energii elektrycznej i ciepła z biomasy. Zamontowany został walczak oraz inne elementy układu podstawowego maszynowni tj. turbina parowa, generator o mocy elektrycznej 25 MWe oraz kondensator.