Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta przeanalizował kwestionowane przez klientów Energi-Obrót zapisy w regulaminie sprzedaży dla klientów biznesowych – informuje „Rzeczpospolita”.